•  

Garanti

Din garanti

Yamaha garanterer at produktet er uden fejl og mangler i udførelse så vel som materialer for en periode af 2 år fra oprindelig købsdato. Hvad angår Akustiske Pianoer & Flygler eller de akustiske dele af Silent eller Disklavier Pianoer & Flygler, er denne garanti udvidet til 5 år fra oprindelig købsdato. Yamaha forpligter sig til, i henhold til nedenstående betingelser, at reparere eller ombytte det defekte produkt eller dele heraf (efter Yamahas vurdering) uden beregning for reservedele eller arbejdsløn. Yamaha forbeholder sig retten til at ombytte et produkt med et tilsvarende og/eller af tilsvarende værdi og stand i de tilfælde, hvor en model er udgået eller hvor reparation anses for uhensigtsmæssig.

Betingelser:

1. Originalfaktura eller kvittering (hvoraf købsdato, produktkode og forhandlers navn fremgår) skal medfølge det defekte produkt tillige med en beskrivelse af defekten. I tilfælde af at der ikke kan fremlægges købsbevis forbeholder Yamaha sig ret til at afvise at udføre gratis service, og produktet vil kunne returneres for købers regning.

2. Produktet skal være købt hos en autoriseret forhandler inden for det Europæiske Økonomiske Område eller Schweiz.

3. Produktet må ikke have været gjort til genstand for ændringer eller justeringer, medmindre der er givet skriftlig tilladelse hertil fra Yamaha.

Følgende er undtaget fra denne garanti:

1. Periodisk vedligeholdelse og reparation eller udskiftning af dele som følge af almindelig brug

2. Skader som følge af :

  • Reparation udført af kunden selv eller af en uautoriseret tredjepart

  • Utilstrækkelig emballage eller fejlhåndtering I forbindelse med fremsendelse fra kunden. Vi gør opmærksom på at det er kundens ansvar at produktet er tilstrækkelig emballeret I forbindelse med returnering for reparation

  • Forkert anvendelse, inklusiv men ikke begrænset til (a) fejlagtig anvendelse af produktet til andre formål end det tiltænkte eller i henhold til Yamahas instruktioner om korrekt anvendelse, vedligeholdelse eller opbevaring, og (b) Installation eller brug af produktet på en måde som ikke er i overensstemmelse med de gældende tekniske og sikkerhedsmæssige standarder i det land hvor det anvendes.

  • Uheld, lynnedslag, vand, brand, utilstrækkelig ventilation, batterillækage eller andre årsager som ligger uden for Yamahas kontrol.

  • Fejl og mangler i det system som dette produkt tilsluttes og/eller inkompabilitet med produkter fra tredje part.

  • Anvendelse af et produkt som Yamaha ikke har importeret til EØO* eller Schweiz, hvor det pågældende produkt ikke er i overensstemmelse med de tekniske eller sikkerhedsmæssige standarder i det land hvor anvendelsen finder sted og /eller i overensstemmelse med standardspecifikationerne for det pågældende produkt der er solgt af Yamaha inden for EØO eller Schweiz.


Hvor garantiordningens betingelser måtte afvige mellem købslandet og det land hvor anvendelse finder sted, er produktet omfattet af garantiordningen for det land i hvilket anvendelse finder sted.

Yamaha vil ikke kunne holdes ansvarlig for tab eller skader, direkte eller indirekte eller på anden måde, dog undtaget reparation eller ombytning af produktet.

Vi henstiller til at der tages backup af personlige programmeringer eller data, da Yamaha ikke vil kunne gøres ansvarlig for ændringer eller tab af sådanne programmeringer eller data.

Denne garanti ændrer ikke forbrugerens lovmæssige rettigheder I henhold til gældende lovgivning, ej heller forbrugerens rettigheder over for forhandler i forbindelse med salg- eller købskontrakt.NYHEDSBREV

HOLD DIG OPDATERET

Få nyheder om Yamaha klaverer og flygler direkte i din email postkasse.

TILMELD DIG

KONTAKT

FIND OS HER

KØBENHAVN

PianoVærkstedet Mattson  & McGeHee

Rosenørns Allé 18

1634 København V

Tlf.: 33 32  87 20

kbh@yamahapianocenter.dk

 

ÅRHUS

PianoVærkstedet Mattson  & McGeHee

Grønnehade 63

8000 Århus C

Tlf.: 86 12  26 25

arh@yamahapianocenter.dk


Copyright o 2015 Yamaha Corporation

All rights reserved