Databeskyttelseserklæring

I det følgende informerer vi om indsamlingen af personoplysninger, ifm. med brugen af vores hjemmeside. Personoplysninger er alle de data, der er personligt forbundne med dig, fx navn, adresse, e-mailadresse, brugeradfærd. Vi har iværksat en række omfattende tekniske og driftsmæssige sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte dine data mod utilsigtet eller forsætlig manipulation, tab, ødelæggelse eller adgang fra uautoriserede personer. Vores sikkerhedsprocedurer gennemgås regelmæssigt og tilpasses de teknologiske fremskridt.

1 Ansvarlig for databehandling

Ansvarlig jfr. artikel 4, stk. 7, i EU's generelle databeskyttelsesforordning (GDPR) er Yamaha Music Europe GmbH, Siemensstrasse 22-34, D-25462 Rellingen, Telefon: +49 (0) 4101/303-0, fax: +49 (0) 4101/303-333 (se vores impressum).

2 Kontaktmulighed til databeskyttelsesansvarlig

Du kan kontakte vores databeskyttelsesansvarlige på Dataprotection@contact.europe.yamaha.com.

3 Dine rettigheder

Du har følgende rettigheder over for os ift. de pågældende personoplysninger om dig:

3.1 Generelle rettigheder 
Du har ret til information, rettelse, sletning, begrænsning af behandling, indsigelse mod behandling og dataoverførbarhed. Hvis behandlingen er baseret på dit samtykke, har du ret til at tilbagekalde dette med virkning for fremtiden.

3.2 Rettigheder ift. behandling af data med berettiget interesse 
Du har jfr. artikel 21, stk. 1, i GDPR, til enhver tid og af grunde, der skyldes din særlige situation, ret til at gøre indsigelse mod behandling af dine personoplysninger i henhold til artikel 6, stk. 1, i GDPR (databehandling af almen interesse) eller artikel 6 stk. 1 f GDPR (databehandling til beskyttelse af en legitim interesse). Det gælder også mht. en profilering, som er baseret på denne bestemmelse. I tilfælde af din indsigelse, vil vi ikke længere behandle dine personlige oplysninger, medmindre vi kan påvise overbevisende legitime grunde til behandlingen, der overstiger dine interesser, rettigheder og friheder, eller såfremt behandlingen er med til at håndhæve, forfølge eller forsvare juridiske krav.

3.3 Rettigheder ift. direkte mail 
Hvis vi behandler dine personlige data ifm. direkte markedsføring, har du jfr. art. 21 stk. 2 GDPR ret til, til enhver tid at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysninger om dig med henblik på en sådan markedsføring. Det gælder også mht. profilering, for så vidt som denne er forbundet med en sådan direkte markedsføring.

I tilfælde af din indsigelse mod behandling i form af direkte eller markedsføring, behandler vi ikke længere dine personoplysninger til disse formål

3.4 Ret til at klage til en tilsynsmyndighed 
Du har også ret til at klage over os, mht. behandlingen af dine personoplysninger, til en kompetent tilsynsmyndighed for databeskyttelse.

4 Indsamling af personoplysninger, når du besøger vores hjemmeside

Ved ren informativ brug af hjemmesiden, dvs. hvis du ikke registrerer dig eller på anden måde giver os oplysninger, indsamler vi kun de personoplysninger, som din browser sender til vores server. Når du ønsker at se vores hjemmeside, indsamler vi følgende oplysninger, som er teknisk nødvendige for at vi kan vise vores hjemmeside og sikre dens stabilitet og sikkerhed. Retsgrundlaget herfor er artikel 6, stk. 1 f GDPR:

- IP-adresse, dato og klokkeslæt for ansøgningen, tidsforskel til Greenwich Mean Time (GMT), indhold af ansøgningen (konkret side), adgangsstatus/HTTP-statuskode, mængde af overførte data, hjemmeside, der sender ansøgningen, browser, operativsystem, og dens grænseflade, sprog og version af browsersoftwaren.

5 Kontakt via e-mail eller kontaktformular

Når du kontakter os via e-mail eller kontaktformular, opbevares de oplysninger, du giver (din e-mailadresse, dit navn og telefonnummer, hvis det er relevant) med henblik på at besvare dine spørgsmål. For så vidt som du bruger vores kontaktformular til at anmode om oplysninger, der ikke er nødvendige for at kontakte os, har vi altid markeret disse som valgfri. Disse oplysninger tjener til at konkretisere din ansøgning og forbedre behandlingen af denne. Angivelsen af disse oplysninger er udtrykkeligt givet frivilligt og med dit samtykke jfr. artikel 6, stk. 1 a GDPR. Hvad angår disse oplysninger om kommunikationskanalerne (fx e-mailadresse, telefonnummer), giver du også samtykke til, at vi også må kontakte dig via denne kommunikationskanal, med henblik på at besvare din anmodning. Selvfølgelig kan du tilbagekalde dette samtykke til enhver tid og for fremtiden.

Vi sletter de data, der opstår i denne sammenhæng, når lagringen ikke længere er påkrævet, eller begrænser behandlingen, hvis der er lovbestemte krav til opbevaring.

6 Nyhedsbrev

6.1 Generelle oplysninger 
Med dit samtykke i henhold til art. 6 stk. 1 a GDPR, kan du abonnere på vores nyhedsbrev, som vil informere dig om vores aktuelle tilbud. For at tilmelde dig vores nyhedsbrev, bruger vi den såkaldte ’double opt-in’-procedure. Det betyder, at når du har registreret dig, sender vi dig en e-mail til den angivne e-mailadresse, hvor vi beder dig bekræfte, at du ønsker at modtage nyhedsbrevet. Hvis du ikke bekræfter din registrering inden for 72 timer, bliver dine oplysninger blokeret og automatisk slettet efter en måned.

Derudover gemmer vi din IP-adresse samt tidspunktet for registrering og bekræftelse. Formålet med proceduren er at kunne bevise din registrering og om nødvendigt at informere dig om et muligt misbrug af dine personoplysninger.

De eneste krav, for at kunne sende nyhedsbrevet, er e-mailadresse, sprog og land. Specifikationen af yderligere, særskilt markerede, oplysninger er frivillig og vil blive brugt til at adressere dig personligt. Efter din bekræftelse, gemmer vi din e-mailadresse, med det formål at sende dig nyhedsbrevet. Retsgrundlaget er art. 6, stk. 1 a GDPR.

Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke til udsendelse af nyhedsbrevet og afmelde dig nyhedsbrevet. Du kan angive tilbagekaldelsen ved at klikke på linket i hvert nyhedsbrevs e-mail eller ved at kontakte ovennævnte databeskyttelsesansvarlige.

6.2 Nyhedsbrevsporing 
Vi påpeger, at vi evaluerer din brugeradfærd, når du sender nyhedsbrevet. Til denne evaluering indeholder de sendte e-mails såkaldte sporingspixels. Ifm. analyserne matcher vi de nævnte data og sporingspixlerne med din e-mailadresse og et individuelt ID. Nyhedsbrevets links indeholder også dette ID.

Dataene indsamles udelukkende pseudonymiseret, så ID'erne ikke knyttes til dine andre personoplysninger, og en direkte personlig tilknytning dermed udelukkes. Oplysningerne gemmes, så længe du abonnerer på nyhedsbrevet.

En sådan sporing er heller ikke mulig, hvis du har slukket den standardmæssige billedvisning i din e-mail-klient. I så fald vil nyhedsbrevet ikke blive vist fuldstændigt, og du kan muligvis ikke bruge alle funktionerne. Hvis du viser billederne manuelt, følger ovennævnte sporing heraf.

7 Registrering og portalbrug

Du har mulighed for at registrere dig hos os og oprette en kundekonto. Ifm. registreringen indsamler og gemmer vi følgende data: 
- Hr./Fr.
- Fornavn
- Efternavn
- E-mail (brugernavn)
- Adgangskode
- Land
- Sprog
- Adresse (valgfri)
- Fødselsdato (valgfrit)
- Produktinteresser (valgfrit)
- Registrering af produkter (valgfrit)
- Interesser (valgfrit)

Vi bruger den såkaldte ’double-opt-in’-procedure til registreringen. Din registrering gennemføres altså kun, når du bekræfter din registrering via en bekræftelses-e-mail, som sendes til dig med dette formål, og ved at klikke på linket deri. Hvis din bekræftelse ikke modtages inden for 72 timer, bliver din registrering automatisk slettet fra vores database. Angivelsen af de ovennævnte data er obligatorisk, mens al anden information kan angives frivilligt via vores portal.

Efter denne registrering, får du en personlig adgangskodebeskyttet adgang og kan se og administrere de oplysninger, du har gemt. Registreringen er frivillig, men den kan være nødvendig, for at bruge vores tjenester.

Når du bruger vores portal, gemmer vi de relevante oplysninger om dig, der kræves mht. opfyldelse af kontrakten, og eventuelt også om betalingsmåden, indtil du endeligt sletter din adgang. Desuden gemmer vi de frivillige data, du har angivet, når du bruger portalen, medmindre du allerede selv har slettet dem. Alle oplysninger kan administreres og ændres i det beskyttede kundeområde. Retsgrundlaget er art. 6, stk. 1 a, b og f GDPR.

8 Deltagelse i konkurrencer

 

Når du deltager i konkurrencer, indsamler vi de oplysninger, der er nødvendige for at gennemføre konkurrencen. Det gælder normalt en individuel konkurrenceregistrering (fx en kommentar eller et foto) samt navn og kontaktoplysninger. Vi kan fx videregive dine data til vores konkurrencepartnere, for at kunne give dig gevinsten. Databehandlingen og -overførslen kan variere afhængigt af konkurrencen og beskrives derfor detaljeret i de respektive deltagerbetingelser. Deltagelsen i konkurrencen og den dermed tilhørende dataindsamling er selvfølgelig frivillig. Retsgrundlaget for databehandlingen er dit samtykke i henhold til art. 6, stk. 1 a GDPR. Dine data slettes efter konkurrencens afslutning.

9 Ansøgninger

Du kan sende en ansøgning til vores firma elektronisk, specielt via e-mail eller webformular. Vi bruger selvfølgelig kun dine oplysninger til at behandle din ansøgning med og videregiver dem ikke til tredjepart. Bemærk, at ikke krypterede e-mails ikke overføres med adgangsbeskyttelse.

Du kan også sende en ansøgning til vores virksomhed online, via vores ansøgningsportal. Din online-ansøgning videresendes direkte til HR-afdelingen, via en krypteret forbindelse, og behandles naturligvis fortroligt. Vi bruger selvfølgelig kun dine oplysninger til at behandle din ansøgning med og videregiver dem ikke til tredjepart. Yderligere oplysninger om databehandling i forbindelse med ansøgningsprocessen kan ses i vores ansøgningsportals fortrolighedspolitik.

Hvis du har søgt en bestemt stilling, og den allerede er blevet besat, eller vi anser dig for at være lige så, eller endda mere, egnet til et andet job, vil vi gerne videresende din ansøgning internt i virksomheden. Fortæl det til os, såfremt du ikke accepterer en videresending.

Dine personoplysninger slettes umiddelbart efter ansøgningsprocessen eller efter højst 6 måneder, medmindre du udtrykkeligt har givet os dit samtykke til en længere opbevaring af dine oplysninger, eller det er kommet til en kontrakt. Retsgrundlaget er art. 6, stk. 1 a, b og f GDPR.

10 Brug af sociale plugins

Denne hjemmeside bruger sociale plugins fra udbyderne 
- Facebook (Operatør: Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA) 
- Twitter (Operatør: Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA) 
- Pinterest (Operatør: Pinterest Inc., 635 High Street, Palo Alto,CA, 94301, USA) 
- Instagram (Operatør: Instagram LLC, 1601 Willow Rd, Menlo Park CA 94025, USA) 
- Linkedin (Operatør: LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Ireland) 
- Youtube (Operatør: YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA) 

Som standard indsamler disse plugins oplysninger fra dig og sender dem til de respektive udbyderes servere. For at beskytte dit privatliv, har vi truffet flere tekniske foranstaltninger for at sikre, at dine oplysninger ikke kan indhentes af udbyderne af de respektive plug-ins, uden dit samtykke. Når du tilgår en side, hvor et af disse plugins er integreret, er dette som udgangspunkt deaktiveret. Det er først, når du klikker på det respektive symbol, at pluginnet aktiveres og du dermed giver dit samtykke til, at dine data overføres til den respektive udbyder. Retsgrundlaget for brugen af plugins er artikel 6 stk. 1 a og f GDPR.

Efter aktiveringen, registrerer plugin’et også personoplysninger, som din IP-adresse, og sender disse til den pågældende udbyders servere, hvor de gemmes. Desuden placerer de aktiverede sociale plugin-moduler en cookie med en unik identifikation, når den relevante hjemmeside tilgås. Det giver udbydere mulighed for at oprette profiler jfr. brugeradfærden. Det sker også, selvom du ikke er medlem af den respektive leverandørs sociale netværk. Hvis du er medlem af udbyderens sociale netværk, og du er logget ind på det sociale netværk, under dit besøg på denne hjemmeside, kan dine data og oplysningerne om besøget på denne hjemmeside, knyttes til din profil på det sociale netværk. Vi har ingen indflydelse på det nøjagtige omfang af de data, som indsamles om dig, hos den pågældende udbyder. Mht. yderligere oplysninger om omfanget, arten og formålet med databehandling, rettigheder og indstillinger mht. beskyttelsen af dit privatliv, henviser vi til fortrolighedspolitikken hos den respektive udbyder af det sociale netværk. Denne kan ses på følgende adresser:

Facebook: https://www.facebook.com/policy.php 
Twitter: https://twitter.com/privacy/ 
Google+: https://www.google.com/intl/de/privacy/ 
Pinterest: https://about.pinterest.com/de/privacy-policy 
Instagram: https://help.instagram.com/155833707900388
Linkedin: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
Youtube: https://www.youtube.com/static?template=privacy_guidelines

11 Brug af cookies:

Når du bruger vores hjemmeside, gemmes der cookies på din computer. Cookies er små tekstfiler, der gemmes på din harddisk og placeres af den browser, du bruger, og giver visse oplysninger til den enhed, der angiver cookien. Cookies kan ikke køre nogen programmer eller sende virus til din computer. De tjener til at gøre internettet mere brugervenligt og generelt mere effektivt.

Denne hjemmeside bruger følgende typer af cookies, hvis omfang og drift er forklaret nedenfor:

11.1 Midlertidige cookies 
Disse cookies slettes automatisk, når du lukker browseren. De omfatter især session-cookies. De gemmer et såkaldt session-id, hvor forskellige anmodninger fra din browser kan tildeles den fælles session. De gør det muligt at genkende din computer, når du kommer tilbage til vores hjemmeside. Sessionscookies slettes, når du logger ud eller lukker browseren.

11.2 Blivende cookies 
Disse cookies slettes automatisk efter en bestemt periode, som kan variere afhængigt af cookien. Du kan til enhver tid slette disse cookies via sikkerhedsindstillingerne i din browser.

11.3 Begrænsning af cookies 
Du kan konfigurere dine browserindstillinger efter dine ønsker og fx enten afslå brugen af cookies fra tredjeparter eller alle cookies. Vær opmærksom på, at du så muligvis ikke kan bruge alle funktioner på denne hjemmeside.

11.4 Retsgrundlag og opbevaringstid 
Retsgrundlaget for eventuel behandling af personoplysninger samt varigheden af deres opbevaring varierer og fremgår af de følgende afsnit.

12 Hjemmeside-analyse

Med henblik på at analysere og optimere vores hjemmesider, bruger vi forskellige tjenester, som præsenteres nedenfor. Fx kan vi analysere, hvor mange mennesker der besøger vores hjemmeside, hvilke oplysninger der er mest efterspurgte, eller hvordan man finder vores tilbud. Vi indsamler blandt andet oplysninger om, fra hvilken anden hjemmeside en given person kommer til hjemmesiden (en såkaldt referrer), hvilke undersider på hjemmesiden, der er tilgået, eller hvor ofte og hvor længe en underside vises. Det hjælper os med at designe og forbedre vores tilbud på en brugervenlig måde. De indsamlede data bruges ikke til at identificere de individuelle brugere personligt. Der indsamles kun anonyme eller maksimalt pseudonyme data. Retsgrundlaget herfor er art. 6, stk. 1 f GDPR.

12.1 Google Analytics 
Denne hjemmeside bruger Google Analytics, en internetanalyse-tjeneste, der leveres af Google Inc, (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA). Brugen omfatter driftsfunktionen Universal Analytics. Den gør det muligt at tildele data, sessioner og interaktioner, på tværs af flere enheder, til et pseudonymt bruger-id, hvorved man kan analysere en brugers aktiviteter på tværs af flere enheder.

Google Analytics bruger cookies, som giver mulighed for at analysere brugen af hjemmesiden. Oplysningerne fra cookien, om din brug af denne hjemmeside, overføres normalt til en Google-server i USA og gemmes der. Ved aktivering af IP-anonymisering på denne hjemmeside, vil din IP-adresse dog allerede forkortes af Google inden for EU's medlemsstater eller i andre kontraherende stater, som er med i aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. Kun i usædvanlige tilfælde sendes den fulde IP-adresse til en Google-server i USA og forkortes der. IP-adressen, der angives af din browser, som en del af Google Analytics, forenes ikke med andre Google-data. På vegne af denne hjemmesides operatør, bruger Google disse oplysninger til at evaluere din brug af hjemmesiden, at kompilere rapporter om hjemmesidens aktivitet og at levere andre tjenester, som er relateret til brugen af hjemmesiden og internettet over for hjemmesidens operatør. I den forbindelse ligger vores berettigede interesse også i databehandlingen. Retsgrundlaget for brugen af Google Analytics er art. 15 afs. 3 TMG eller art. 6 afs. 1 f GDPR. De data, der sendes af os og er knyttet til cookies, brugermærkninger (fx bruger-id) eller annoncerings-ID'er, slettes automatisk efter 14 måneder. Sletningen af data, hvis opbevaringsperiode er udløbet, udføres automatisk én gang om måneden. Se mere information om brugervilkår og fortrolighed på https://www.google.com/analytics/terms/ eller på https://policies.google.com/

Du kan forhindre at cookies gemmes via en tilsvarende indstilling i din browsersoftware; Bemærk venligst, at hvis du gør dette, kan du muligvis ikke bruge alle funktionerne på denne hjemmeside i fuldt omfang. Du kan også forhindre Googles indsamling af de data, der genereres af cookien og relateres til din brug af hjemmesiden (herunder din IP-adresse) samt Googles behandling af disse data ved at downloade og installere http://tools.google.com/dlpage/gaoptout. ’Opt-out-cookies’ forhindrer fremtidig indsamling af dine data, når du besøger denne hjemmeside. For at forhindre Universal Analytics-sporing på tværs af flere enheder, skal du fravælge alle de systemer, som du bruger. Når du klikker her, placeres opt-out-cookien: Deaktiver Google Analytics

 

12.2 Google Tag Manager 
Derudover kan vi bruge "Google Tag Manager" til at integrere og administrere Google Analytics og Marketing Services på vores hjemmeside.

Se mere information om Googles databrug til markedsføringsformål på oversigtssiden: https://www.google.com/policies/technologies/ads, Googles fortrolighedspolitik kan ses på https://www.google.com/policies/privacy.

Hvis du ønsker at fravælge interessebaseret annoncering via Google Marketing Services, kan du bruge Googles indstillinger og opt-out muligheder: http://www.google.com/ads/preferences. Retsgrundlaget er den berettigede interesse i henhold til artikel 6, stk. 1, f GDPR.

13 Markedsføring

Vi bruger cookies til markedsføringsformål, for at målrette interessebaseret annoncering til vores brugere. Derudover bruger vi cookies til at begrænse sandsynligheden for, at en annonce bliver vist og til at måle effektiviteten af vores markedsføringsindsats. Disse oplysninger kan også deles med tredjeparter, som fx markedsføringsnetværk. Retsgrundlaget herfor er art. 6, stk. 1 a og f GDPR. Mht. de formål, der forfølges med databehandlingen, er der en berettiget interesse mht. direkte markedsføring. Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine data med henblik på en sådan markedsføring. I det følgende giver vi dig flere opt-out muligheder mht. de respektive tjenester. Alternativt kan du forhindre, at der placeres cookies via dine browserindstillinger.

14 Sociale bogmærker

Vores hjemmeside har integreret såkaldte sociale bogmærker (fx fra Facebook, Twitter og Xing). Sociale bogmærker er internet-bogmærker, der gør det muligt for brugerne af en sådan tjeneste at samle links og nyheder. Disse er kun integreret på vores hjemmeside, som links til de tilsvarende tjenester. Når du klikker på den integrerede grafik, bliver du videredirigeret til den respektive udbyderes hjemmeside, dog således at brugeroplysningerne først sendes til den pågældende udbyder. Mht. oplysning om håndtering af dine personoplysninger, når du bruger denne hjemmeside, henviser vi til leverandørens respektive fortrolighedspolitik.

15 Dataoverførsel

Overførsel af dine data til tredjeparter finder principielt ikke sted, medmindre vi er lovligt forpligtet til at gøre dette, eller dataoverførslen er nødvendig mht. udførelsen af kontraktforholdet, eller såfremt du tidligere udtrykkeligt har givet dit samtykke til overførslen af dine data.

Eksterne tjenesteudbydere og samarbejdspartnere, som online-betalingsudbydere eller andre, som er forbundet med leveringen, modtager kun dine data, såfremt det er nødvendigt for at behandle din ordre. I disse tilfælde begrænses mængden af data, der overføres, dog til det krævede minimum. For så vidt at vores tjenesteudbydere kommer i kontakt med dine personoplysninger, sørger vi i forbindelse med ordrebehandlingen, jfr. art. 28 GDPR, for, at disse overholder bestemmelserne i databeskyttelseslovgivningen på samme måde. Vær også opmærksom på leverandørens respektive fortrolighedspolitik. Den respektive tjenesteudbyder er ansvarlig for indholdet af tredjepartstjenester, og hvor det er rimeligt praktisk, gennemgår vi tjenesterne mht. deres overholdelse af lovens krav.

Vi lægger stor vægt på at behandle dine data inden for EU/EØS. Det kan dog ske, at vi bruger serviceudbydere, der behandler data uden for EU/EØS. I så fald sørger vi for, at der sikres et passende niveau af databeskyttelse hos modtageren, forud for fremsendelsen af dine personoplysninger. Hermed menes der, at man gennem EU-standardkontrakter eller en beslutning om tilstrækkelighed, som EU's ’Privacy Shield’, opnås et niveau af databeskyttelse, der kan sammenlignes med standarderne inden for EU.

16 Datasikkerhed

Vi har iværksat omfattende tekniske og driftsmæssige sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte dine data mod utilsigtet eller forsætlig manipulation, tab, ødelæggelse eller adgang fra uautoriserede personer. Vores sikkerhedsprocedurer gennemgås regelmæssigt og tilpasses de teknologiske fremskridt.